Trường THPT Giồng Thị Đam được thành lập từ năm học 2003- 2004, ban đầu chưa xây dựng cơ sở vật chất mà mượn cơ sở trường THCS Giồng Găng, có 08 lớp, 240 HS và 09 CB-GV. Đến thời điểm năm học 2016-2017, trường có 12 lớp, 411 học sinh và 38 CBGVNV.

Trường đã qua 2 thời kỳ hiệu trưởng:

Giai đoạn 2003-2013: Thầy Lâm Văn Koan- Hiệu trưởng

Giai đoạn 2013-2016: Thầy Trần Văn Mẫn – Hiệu trưởng

Giai đoạn 2016 đến nay: Thầy Nguyễn Văn Hai- làm hiệu trưởng.

Trường THPT Giồng Thị Đam là trường vùng sâu nhưng hàng năm đều có học sinh giỏi cấp tỉnh, có những năm có học sinh giỏi quốc gia.Đặc biêt là tỷ lệ học sinh đỗ ( trúng tuyển) vào các trường Đại học, cao đẳng ở mức cao.

Tổ chức biên chế đội ngũ CBVC nhà trường phát triển ngày càng ổn định và vững mạnh. Năm học 2016-2017, trường có 38 CB – GV – CNV, trong đó:

+ BGH: 3, trong đó có 1 thạc sĩ và 02 đại học

+ Viên chức Hành chánh: 08

+ GV trực tiếp giảng dạy: 27, trong đó có 8 thạc sĩ, có 03 giáo viên giỏi cấp tỉnh.

Mối quan hệ giữa 3 môi trường giáo dục: “Nhà trường – Gia đình – Xã hội” ngày càng được phát triển bền vững. Ban đại diện Cha mẹ học sinh và CMHS toàn trường có quan tâm, hợp tác và hỗ trợ trường trong nhiều hoạt động nhất là đóng góp về xây dựng cơ sở vật chất.

Tổ chức Đảng – Đoàn thể trong nhà trường hoạt động có hiệu quả, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tích cực với nhà trường về kiểm tra nề nếp, tác phong học sinh, sinh hoạt chính trị, các phong trào thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), ngày Sinh viên – Học sinh (9/1), ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3)…