Thứ hai, 26/10/2020 - 02:02|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS VÀ THPT GIỒNG THỊ ĐAM

Hướng dẫn các bước thực hiện chuyển trường

Cơ quan ban hành Sở GDĐT Đồng Tháp
Số hồ sơ
Lĩnh vực Thông báo của trường THPT Giồng Thị Đam
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 01/06/2019
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng Tỉnh Đồng Tháp
Trình tự thực hiện

1. Bước 1

Cha mẹ học sinh viết Đơn xin chuyển trường, Hiệu trưởng trường THPT nơi học sinh đang học có ý kiến chấp thuận cho chuyển đi, scan và mail Đơn xin chuyển trường đến trường xin chuyển đến.

Trong trường hợp không đồng ý cho chuyển đi, Hiệu trưởng trường nơi học sinh đang học phải thông báo rõ lý do cho cha mẹ học sinh và học sinh.

Thời gian: trong ngày làm việc kể từ thời điểm nhận Đơn của cha mẹ học sinh.

2. Bước 2

Hiệu trưởng trường xin chuyển đến xem xét Đơn xin chuyển trường do trường học sinh đang học gửi qua emai có ý kiến đồng ý tiếp nhận và phản hồi qua email đến trường nơi học sinh đang học. Trường hợp không tiếp nhận chuyển đến, phải ghi rõ lý do phải ghi rõ hồ sơ cần bổ sung và phản hồi qua email đến trường nơi chuyển đi.

Thời gian: trong ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận email của trường nơi chuyển đi.

3. Bước 3

Hiệu trưởng trường nơi học sinh đang học:

- Thông báo cho cha mẹ học sinh đến nhận toàn bộ hồ sơ theo quy định mang đến trường xin chuyển đến để làm thủ tục nhập học cho con em.

- Trường hợp trường nơi xin chuyển đến không đồng ý tiếp nhận, phải thông báo cho cha mẹ học sinh biết rõ lý do.

Thời gian: trong ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận email của trường nơi chuyển đến trả lời.

4. Đối với Giấy chứng nhận trúng tuyển lớp 10

Cha mẹ học sinh, học sinh không cần đến Sở GDĐT để đề nghị cấp Giấy chứng nhận trúng tuyển. Căn cứ vào báo cáo số liệu chuyển trường của các đơn vị, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ cấp Giấy chứng nhận và gửi về trường nơi học sinh chuyển đến

- Đợt 1: Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

- Đợt 2: Trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

Trường nơi học sinh chuyển đến tiếp nhận và bổ sung vào hồ sơ.

5. Đối với học sinh lớp đấu cấp chuyển trường trong năm học lớp 10

Hiệu trưởng trường nơi học sinh đang học scan nội dung đơn xin chuyển trường và các hồ sơ minh chứng có liên quan gửi email về Phòng Giáo dục Trung học, Thường xuyên và Chuyên nghiệp, Sở GDĐT.

Sau khi có ý kiến thống nhất, mới thực hiện các bước tiếp theo.

Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi